Thông tư - Quyết Định

1. Thông tư 22/2013/TT-BYT Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho bộ y tế .
2. Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi , bổ sung một số điều của thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .
3. Thông tư 14/2016/TT-BYT quy dinh chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế có hiệu lực ngày 01/07/2016  .
4. Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 của Bộ y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện
5. Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 của bộ y tế ban hành danh mục bệnh cần điều chị dài ngày
6. Nghị định 90/2016/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thay thế
7. Thông tư số 37/2015 TTLT - BYT - BTC Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quôc
8. Thông tư 09/2011/TT-BYT hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều chị bằng thuốc kháng HIV
9. Thông tư số 15/2015/TT - BYT Hướng dẫn thực hiện khám bệnh bảo hiểm y tế đối với người HIVvà người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS
10. Thông tư 01/2015/TT-BYT hướng dẫn tư vấn phòng, chốngn HIV/AIDS tại cơ sở y tế
11. Thông tư 40/2015/TT-BYT Quy định đăng ký khám ,chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh , chữa bệnh bảo hiểm y tế
12. Quyết định 1724/QĐ-BYT của BYT về ban hành DMKT KCB tương dương đợt 4
13. Quy chế bệnh viện 1997
14. Quyết định 3671/QĐ-BYT hướng dẫn phong ngừa viêm phổi bệnh viện trong các cơ sở khám bệnh , chữa bệnh
15. Quyết định 5530/QĐ-BYT hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nhiệm
16. Quyết định 6197/QĐ-BYT hướng dẫn quản lý thuê , khoán bên ngoài tại bệnh viện
17. Quyết đinh 2707/QĐ-SYT ngày 27/6/2016 vv phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh Viện 09 
18. Thông tư 14/2014/TT-BYT Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bênh
19. Trang bị trên xe ô tô cứu thương cho một kíp cấp cứu ngoại viên kèm theo quyết đinh 3385/QĐ-BYT ngày 18/9/2012
20. Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngay 21/10/2013 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
21. Quyết định 59/QĐ-TTG ngay 19/11/2015 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
22. Quyết định 96/2007/QĐ-TTG ngày 28/06/2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam 
23. Thông tư 125/2007/TT-BTC ngày 29/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở  giáo dục, trại giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tam giam 
24. Quyết định 3970/QĐ-BYT về phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản thứ 10 (ICD10) tập 1 và tập 2
25. Quyêt định 458/QĐ-BYT ngày 16/2/2011 hướng dẫn chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết dengue

Công khai dự toán Bệnh viện 09 năm 2023

Công khai dự toán Bệnh viện 09 năm 2023

Bảng giá dịch vụ theo thông tư 13

Bảng giá dịch vụ theo thông tư 13

Thông tư 56 - 2017 _TT - BYT mẫu giấy ra viện

Thông tư quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Thông tư 55 - 2017 tỷ lệ hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và tỷ lệ thanh toán chi phí tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Thông tư 52 kê đơn ngoại trú

Ngày 29/12/2017, bô trưởng 13;;) Y tế đã ban hành Thông tu số 52/2017/TTBYT Quy dinh về đơn thuoc và viec kê đơn thuôc hoá dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú (co giri clinh kern), Sở Y tế đề nghị

Thông tư hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

Phản vệ là một phản ứng dị ứng, có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên gây ra các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, có thể nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhanh chóng

Thông tư 50-2017 - byt thanh toán BHYT

Sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 48 - 2017 trích dữ liệu thanh toán bảo hiểm y tế

Quy trình trích chuyển đổi dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh BHYT

Thông tư 46 -2016 danh mục bệnh điều trị dài ngày

Bộ trưởng bộ y tế ban hành thông tư danh mục bệnh điều trị dài ngày

Thông tư 43 - 2013 danh mục phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống khám bệnh chữa bệnh

Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống khám bệnh chữa bệnh

chạy trái

chạy phải