Thông tin liên hệ

 

 
Thông tin liên hệ

BỆNH VIÊN 09
Địa chỉ: Km3 Đường 70, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 0912823300
Email: bv09@hanoi.gov.vn
Website: http://benhvien09.gov.vn/
 

chạy trái

chạy phải