Đóng góp ý kiến cho dự thảo thông tư về quản lý công tác xét nghiệm

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 7/9, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành nghiên cứu và đóng góp ý kiến Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về quản lý công tác xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 
Thông tư này áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện xét nghiệm, khoa xét nghiệm, đơn vị xét nghiệm, phòng xét nghiệm y học tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học, cơ sở y tế và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý công tác xét nghiệm y học, cơ sở có cung cấp dịch vụ xét nghiệm phục vụ khám bệnh, chữa bệnh.

 
ThS Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị đóng góp ý kiến về nội dung tổ chức công tác xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; nguyên tắc quản lý công tác xét nghiệm; cơ sở vật chất; nhiệm vụ của khoa xét nghiệm; quản lý và sử dụng hóa chất, thuốc thử và thiết bị y tế; an toàn lao động và an toàn sinh học; trật tự, vệ sinh và quản lý chất thải y tế; nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trưởng khoa xét nghiệm, bác sĩ xét nghiệm, kỹ thuật viên, y công; xét nghiệm tại trạm y tế; thực hiện các xét nghiệm nhanh. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đơn vị, Sở Y tế sẽ tổng hợp và gửi về Bộ Y tế trước ngày 15/9.

chạy trái

chạy phải