Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh

· Tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh thuộc chuyên khoa của bệnh viện để khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoài trú.
· Giải quyết hầu hết các bệnh thuộc chuyên khoa ở địa phương.
· Tham gia khám giám định sức khoẻ và khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa trung ương hợăc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

chạy trái

chạy phải